[Máy làm mát Nakami tag][16][labelsearch]
Hiển thị các bài đăng có nhãn Máy làm mát Nakami tag. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Máy làm mát Nakami tag. Hiển thị tất cả bài đăng

Máy làm mát Nakami NKA-03500A Lưu lượng 3500 m3h

Máy làm mát Nakami NKA-03500A Lưu lượng 3500 m3h Máy làm mát Nakami NKA-03500A Lưu lượng 3500 m3h

3655000-4300000 Máy làm mát Nakami NKA-03500A thích hợp cho không gian gia đình  và thương mại nhỏ

Máy làm mát Nakami NKM-01500B Lưu lượng 1500 m3h

Máy làm mát Nakami NKM-01500B Lưu lượng 1500 m3h Máy làm mát Nakami NKM-01500B Lưu lượng 1500 m3h

4242000-4990000 Máy làm mát Nakami NKM-01500B thích hợp cho phòng khách, phòng ngủ, không gian quán nhỏ

Máy làm mát Nakami NKM-02500B Lưu lượng 2500 m3h

Máy làm mát Nakami NKM-02500B Lưu lượng 2500 m3h Máy làm mát Nakami NKM-02500B Lưu lượng 2500 m3h

5942000-6990000 Máy làm mát Nakami NKM-02500B thích hợp cho phòng khách, phòng ngủ, không gian quán nhỏ

Máy làm mát Nakami NKA-04000C lưu lượng 4000 m3h

Máy làm mát Nakami NKA-04000C lưu lượng 4000 m3h Máy làm mát Nakami NKA-04000C lưu lượng 4000 m3h

4080000-4800000 Máy làm mát Nakami NKA-04000C thích hợp cho không gian gia đình như phòng khách phòng ngủ, thiết kế nhỏ gọn sử dụ...

Máy làm mát Nakami NKA-05000C lưu lượng 5000 m3h

Máy làm mát Nakami NKA-05000C lưu lượng 5000 m3h Máy làm mát Nakami NKA-05000C lưu lượng 5000 m3h

5092000-5990000 Máy làm mát Nakami NKA-05000C thích hợp cho không gian rộng lớn như nhà hàng, quán cà phê, sảnh khách sạn, trườn...

Máy làm mát Nakami NKA-05000D Lưu lượng 5000 m3h

Máy làm mát Nakami NKA-05000D Lưu lượng 5000 m3h Máy làm mát Nakami NKA-05000D Lưu lượng 5000 m3h

5158000-6100000 Máy làm mát Nakami NKA-05000D thích hợp cho không gian rộng lớn như nhà hàng, quán cà phê, sảnh khách sạn, trườn...

Máy làm mát Nakami NKA-07500A lưu lượng 7500 m3h

Máy làm mát Nakami NKA-07500A lưu lượng 7500 m3h Máy làm mát Nakami NKA-07500A lưu lượng 7500 m3h

7225000-8500000 Máy làm mát Nakami NKA-07500A thích hợp cho không gian rộng lớn như nhà hàng, quán cà phê, sảnh khách sạn, trường ...

Máy làm mát Nakami NKA-10000A lưu lượng 10000 m3h

Máy làm mát Nakami NKA-10000A lưu lượng 10000 m3h Máy làm mát Nakami NKA-10000A lưu lượng 10000 m3h

10625000-12500000 Máy làm mát Nakami NKA-10000A thích hợp cho không gian rộng lớn như nhà hàng, quán cà phê, sảnh khách sạn, trường ...