[Máy làm mát thương mại tag][16][labelsearch]
Hiển thị các bài đăng có nhãn Máy làm mát thương mại tag. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Máy làm mát thương mại tag. Hiển thị tất cả bài đăng

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-05000C

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-05000C Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-05000C

5270000-6200000 ✓ Máy làm mát cao cấp Daikio DKA-05000C/ DK-5000C ✓ Lưu lượng : 5000 m3/h -  Động cơ 100W ✓ Diện tích làm mát : 25-30 ...

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-05000D

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-05000D Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-05000D

5780000-6800000 ✓ Máy làm mát cao cấp Daikio DKA-05000D/ DK-5000D ✓ Lưu lượng : 5000 m3/h -  Động cơ 100W ✓ Diện tích làm mát : 25-30 ...

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-05000A

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-05000A Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-05000A

5942000-6990000 ✓ Máy làm mát cao cấp Daikio DKA-05000A ✓ Lưu lượng : 5000 m3/h -  Động cơ 135W ✓ Diện tích làm mát : 25-30 m2 ✓ Điều...

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-05000B

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-05000B Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-05000B

6460000-7600000 ✓ Máy làm mát cao cấp Daikio DKA-05000B ✓ Lưu lượng : 5000 m3/h -  Động cơ 100W ✓ Diện tích làm mát : 25-30 m2 ✓ Điều ...

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-06000A

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-06000A Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-06000A

5942000-6990000 ✓ Máy làm mát cao cấp Daikio DKA-06000A ✓ Lưu lượng : 6000 m3/h -  Động cơ 80W ✓ Diện tích làm mát : 35-40 m2 ✓ Điề...

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-07000A

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-07000A Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-07000A

9265000-10900000   ✓ Máy làm mát cao cấp Daikio DKA-07000A ✓ Lưu lượng : 7000 m3/h -  Động cơ 150W ✓ Diện tích làm mát : 35-40 m2 ✓ ...

Máy làm mát - quạt làm mát Daikio DkA-09000A

Máy làm mát - quạt làm mát Daikio DkA-09000A Máy làm mát - quạt làm mát Daikio DkA-09000A

10115000-11900000 Máy làm mát Daikio DKA-09000A công suất lớn phù hợp  với không gian quán ăn nhà hàng lớn, nhà xưởng  nhỏ.

Máy làm mát - quạt làm mát Daikio DKA-10000A

Máy làm mát - quạt làm mát Daikio DKA-10000A Máy làm mát - quạt làm mát Daikio DKA-10000A

10710000-12600000 Máy làm mát Daikio DKA-10000A là mẫu sản phẩm bán chạy nhất trong phân khúc thương mại thích hợp với nhiều không gian...

Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-06000B

 Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-06000B Máy làm mát quạt làm mát Daikio DKA-06000B

6840000-7600000 ✓ Máy làm mát cao cấp Daikio DKA-06000B ✓ Lưu lượng : 6000 m3/h -  Động cơ 80W ✓ Diện tích làm mát : 35-40 m2 ✓ Điề...