Máy lọc nước Daikiosan là dòng sản phẩm cao cấp nhất  của Tập Đoàn Đại Việt đạt 2 chứng nhận nước uống của Bộ Y Tế là TCVN 01 & TCVN 06...

Tiêu chuẩn TCVN 01 và TCVN 06 Daikiosan

Máy lọc nước Daikiosan là dòng sản phẩm cao cấp nhất  của Tập Đoàn Đại Việt đạt 2 chứng nhận nước uống của Bộ Y Tế là TCVN 01 & TCVN 06

TCVN 01 : Tiêu chuẩn chất lượng nước uống (109 chỉ tiêu)

TCVN 06-01 2010/BYT : Tiêu chuẩn nước uống đóng chai ( 28 chỉ tiêu)

Dưới đậy là bộ chứng nhận do Bộ Y Tế cấp

 

01 : TCVN 06-01 2010/BYT : Tiêu chuẩn nước uống đóng chai ( 28 chỉ tiêu)

TCVN 06-01 2010 BYT

TCVN 06-01 2010 BYT

TCVN 01 2009 : Tiêu chuẩn chất lượng nước uống (109 chỉ tiêu)

 
TCVN 01 2009 : Tiêu chuẩn chất lượng nước uống (109 chỉ tiêu)

 
TCVN 01 2009 : Tiêu chuẩn chất lượng nước uống (109 chỉ tiêu)

TCVN 01 2009 : Tiêu chuẩn chất lượng nước uống (109 chỉ tiêu)

TCVN 01 2009 : Tiêu chuẩn chất lượng nước uống (109 chỉ tiêu)

TCVN 01 2009 : Tiêu chuẩn chất lượng nước uống (109 chỉ tiêu)

 

 

( 1 )

5
4
3
2
1

1 nhận xét:


dai vietdai vietGoogle +LikeTwitterPinterstYoutube